Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa centrum przesiadkowego w Toszku – Parkuj i jedź – w formule,„zaprojektuj i wybuduj”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.12.2019 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDF03.12.2019 - Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

PDFProtokół z otwarcia ofert

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania

Wersja XML