Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 21 lutego 2020 r. - możliwość zawiadamiana o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 21 lutego 2020 r. - możliwość zgłaszania kandydatów na radnych do dnia 2 marca 2020 r.

Druki zgłoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Toszku w kadencji 2018-2023 można pobrać ze strony internetowej Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Katowicach pod linkiem:

https://katowice.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/druki-zgoszeniowe-komitetow-wyborczych-w-wyborach-uzupelniajacych-do-rad-gmin-w-kadencji-2018-2023

Druki zgłoszeniowe kandydatów na członków obwodowych/ terytorialnych komisji wyborczych także dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Katowicach pod linkiem:

https://katowice.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/druki-zgloszeniowe-kandydatow-na-czlonka-terytorilanej-obwodowej-komisji-wyborczej

Wersja XML