Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Toszku

DOCFormularz 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

DOCFormularz 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

DOCFormularz 3 - Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

DOCFormularz 4 - Wykaz listy poparcia

DOCFormularz 8 - oświadczenie lustracyjne

DOCFormularz 9 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Więcej informacji na stronie: https://katowice.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wzory-dokumentow-zgloszeniowych-listy-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-uzupelniajacych-lub-wyborach-przedterminowych-do-rady-gminy-oraz-w-wyborach-przedterminowych-kandydata-na-wojta-gminy-

Wersja XML