Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie screeningu obejmujacego pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do urzędu lub odpowiednio jednostki organizacyjnej lub pomocniczej gminy

PDFPetycja w sprawie screeningu obejmujacego pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do urzędu lub odpowiednio jednostki organizacyjnej lub pomocniczej gminy

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Dane podmiotu składającego petycję zanonimizowano  w związku z brakiem zgody na ich publikację (art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Data złożenia petycji: 23 kwietnia  2020 r.

Status petycji: rozpatrzona w dniu 16 lipca 2020 r.

1) Działając  na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w dniu 6 maja 2020 r. przekazano petycję według właściwości do jednostki organizacyjnej Gminy Toszek celem jej rozpatrzenia w zakresie należącym do właściwości Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek

2) Zawiadomienie o przekazaniu petycji do rozpatrzenia  innemu podmiotowi w zakresie należącym do jego właściwości

3) Zwrócono się do organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Toszek (sołtysów) z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie

4)  Zwrócono się do firmy sprzedającej zestawy zdalnego pomiaru temperatury ciała z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  oraz o sprecyzowanie parametrów dostępnych na rynku produktów z zakresu screeningu

5) Zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, w szczególności w zakresie skuteczności dokonywania screeningu temperatury ciała oraz przyczyn występowania wysokiej gorączki

6) W dniu 17 czerwca 2020 r. otrzymano odpowiedź z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

PDF7) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 

Wersja XML