Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie "Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w Pniowie".

PDFPetycja w sprawie "Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w Pniowie".

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Dane podmiotu składającego petycję zanonimizowano  w związku z brakiem zgody na ich publikację (art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Data złożenia petycji: 16.04.2020 r.

Planowany termin rozpatrzenia: do dnia 16.07.2020r

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiejskiej w Pniowie

Wersja XML