Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy
  Data modyfikacji: 08-12-2021 12:22
 2. Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Toszku przy ul. Górnośląskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Data modyfikacji: 08-12-2021 12:02
 3. 2021
  Data modyfikacji: 08-12-2021 11:58
 4. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:37
 5. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.
  Data modyfikacji: 06-12-2021 14:31
 6. Program współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Data modyfikacji: 06-12-2021 14:19
 7. Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Data modyfikacji: 06-12-2021 14:18
 8. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-12-2021 14:14
 9. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-12-2021 14:14
 10. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku
  Data modyfikacji: 06-12-2021 14:14
Wersja XML