Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
  Data modyfikacji: 24-01-2022 15:04
 2. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek
  Data modyfikacji: 24-01-2022 15:01
 3. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu
  Data modyfikacji: 24-01-2022 14:46
 4. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy
  Data modyfikacji: 24-01-2022 14:45
 5. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek
  Data modyfikacji: 24-01-2022 12:17
 6. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym
  Data modyfikacji: 21-01-2022 13:42
 7. Strona główna BIP
  Data modyfikacji: 20-01-2022 16:25
 8. Petycja w sprawie uruchomienia stałego punktu bezpośredniej sprzedaży i handlu przez rolników
  Data modyfikacji: 20-01-2022 14:44
 9. Plan zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 20-01-2022 10:37
 10. Petycja w sprawie przejęcia przez Gminę Toszek działki nr 31/12 w Paczynie.
  Data modyfikacji: 19-01-2022 14:50
Wersja XML