Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.184.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za II kw. 2020 rok

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.53.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2020, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wersja XML