Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego pn.:

Zmiana sposobu użytkowania byłego dworca kolejowego na Centrum Przesiadkowe w Toszku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budowa parkingów dla samochodów osobowych, rowerów i motocykli, budowa kotłowni gazowej w jednym z pomieszczeń, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności ok 15,0m3), inwestycja zlokalizowana przy ul. Dworcowej 3 w Toszku na dz. nr 655/20; 656/20; 662/33 /obręb: 0014 Toszek/

XADESObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego
 

Wersja XML