Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie zainstalowania lampy ulicznej na skrzyżowaniu ulicy Toszeckiej i Osiedlowej w Ciochowicach

PDFPetycja w sprawie zainstalowania lampy ulicznej na skrzyżowaniu ulicy Toszeckiej i Osiedlowej w Ciochowicach

Data złożenia: 23 września 2020 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Dane podmiotu składającego petycję zanonimizowano w związku z brakiem zgody na ich publikację  (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Wersja XML