Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym) w Gminie Toszek przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24.04.2012 r. godz. 8:00
 
PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZIPSIWZ wraz z załącznikami cz. 1
ZIPSIWZ wraz z załącznikami cz. 2
ZIPSIWZ wraz z załącznikami cz. 3
PDF16.04.2012 r. - wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
PDF20.04.2012 r. - wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wersja XML