Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu

PDFZarządzenie nr 120.92.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 października 2021 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.91.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.90.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury rzeczowych majątku ruchomego zakupionych i przekazanych w ramach projektu „pl.ID - Polska ID karta”

PDFZarządzenie nr 120.89.2021 Burmistrza Toszka z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.88.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.87.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik - grudzień 2021 r. w związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia 2021 r. dniem ustawowo wolnym od pracy - pierwszym dniem Świąt Bożego Narodzenia oraz koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

PDFZarządzenie nr 120.86.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.85.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku z lat 1978-2017

PDFZarządzenie nr 120.84.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.83.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.82.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy

PDFZarządzenie nr 120.81.2021 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2021 r. w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych

PDFZarządzenie nr 120.80.2021 Burmistrza Toszka z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

PDFZarządzenie nr 120.79.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.75.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania członków Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek"

PDFZarządzenie nr 120.78.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu wrześniu 2021 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

PDFZarządzenie nr 120.77.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2022

PDFZarządzenie nr 120.76.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych

PDFZarządzenie nr 120.75.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.4.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członków Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”

PDFZarządzenie nr 120.74.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.73.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.72.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.71.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.70.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.69.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.68.2021 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.67.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.66.2021 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.65.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.64.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.64.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.63.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie odwołania pełnomocnika ds. inwestorów w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.62.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim

PDFZarządzenie nr 120.61.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.60.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.59.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury materiałów niejawnych zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.58.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.57.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.52.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

PDFZarządzenie nr 120.56.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.55.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.54.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.53.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.4.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członków Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek"

PDFZarządzenie nr 120.52.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

PDFZarządzenie nr 120.51.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.50.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego

PDFZarządzenie nr 120.49.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 120.48.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.47.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.46.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego

PDFZarządzenie nr 120.45.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.44.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenie naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.43.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 120.42.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.41.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego i nieruchomego Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 120.40.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.39.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.38.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.37.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Podinspektora w referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.36.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej platformy konsultacji społecznych toszek.konsultuje.pl oraz ustalenia regulaminu jej funkcjonowania

PDFZarządzenie nr 120.35.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.34.2021 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 120.33.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku.

PDFZarządzenie nr 120.32.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.31.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.22.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.30.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.29.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.28.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.27.2021 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.22.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.26.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.25.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.24.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.22.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.23.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym kwiecień - czerwiec 2021 r. w związku z przypadającym w sobotę 1 maja 2021 r. dniem ustawowo wolnym od pracy - Świętem Pracy, dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

PDFZarządzenie nr 120.22.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.21.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 224/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.20.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.19.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.18.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.17.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.73.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 120.16.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.15.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.10.2021 Burmistrza Toszka w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.14.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł

PDFZarządzenie nr 120.13.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

PDFZarządzenie nr 120.12.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.11.2021 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

PDFZarządzenie nr 120.10.2021 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.9.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.55.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającego Zarządzenie nr 69/2009 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 120.8.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.7.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.5.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 107/2011 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.4.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członków Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek"

PDFZarządzenie nr 120.3.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.2.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych

PDFZarządzenie nr 120.1.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

Wersja XML