Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2021

PDFUchwała Nr XXXIII/444/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXIII/443/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXXIII/442/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku”

PDFUchwała Nr XXXIII/441/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/440/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/439/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXXII/438/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/377/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. zmienionej uchwałą nr XXIX/404/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie

PDFUchwała Nr XXXII/437/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek
przypis: uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 24 września 2021 r. w całości.

PDFUchwała Nr XXXII/436/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji

PDFUchwała Nr XXXII/435/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0800 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/434/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 656/46 obręb Ligota Toszecka o powierzchni 2,3931 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00118257/3, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/433/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 624/54 obręb Ligota Toszecka o powierzchni 0,0820 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00139562/7, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/432/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 2, 345/3, 456/3, 457/36 obręb Ligota Toszecka dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00139713/1, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/431/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 51/9 obręb Sarnów o powierzchni 0,7537 ha, km. 3, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00022648/1, stanowiącej własność Gminy Toszek
PDFUchwała Nr XXXII/430/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1413/91, o powierzchni 0,0088 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00064716/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/429/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

PDFUchwała Nr XXXII/428/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/427/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała Nr XXXI/426/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX/425/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX/424/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXX/423/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała Nr XXX/421/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

PDFUchwała Nr XXX/420/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0154 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 5, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX/419/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0180 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX/418/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0150 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX/417/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1476/62, o powierzchni 0,0110 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX/416/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działek nr 1473/62 i 1475/62, o powierzchni 0,0500 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX/415/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,,0319 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/0 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 14, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF.Uchwała Nr XXX/414/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,0154 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/0 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF.Uchwała Nr XXX/413/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM Śląsk Północ sp. z o.o.

PDFUchwała Nr XXX/412/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFUchwała Nr XXX/411/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2021-2024”

PDFUchwała Nr XXX/410/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji

uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w całości.

PDF.Uchwała Nr XXX/409/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020

PDFUchwała Nr XXX/408/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020.

PDFUchwała Nr XXX/407/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania.

PDFUchwała Nr XXIX/406/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXIX/405/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXIX/404/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/377/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie

PDFUchwała Nr XXIX/403/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 141/1 obręb Paczyna stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF.Uchwała Nr XXIX/402/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 103/1 i 172/4 obręb Paczyna stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXIX/401/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 102/1, 164/1 i 175/1 obręb Paczyna stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXIX/400/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Proboszczowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 403/108

uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w części, określonej w § 1 ust. 2 i ust. 3 uchwały wraz z załącznikiem do uchwały, jako sprzecznej z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

PDFUchwała Nr XXIX/399/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/07 z dnia 27 marca 2007 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku i nadania statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

PDFUchwała Nr XXIX/398/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Paczynie

PDFUchwała Nr XXIX/397/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXIX/396/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej w gminie Toszek za 2020 rok

PDFUchwała Nr XXIX/395/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 20 maja 2021 r. według właściwości

PDFUchwała Nr XXIX/394/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przekazania skargi z dnia 10 maja 2021 r. według właściwości

PDFUchwała Nr XXIX/393/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie pozostawienia dzierżawionych terenów zielonych w obecnej formie

PDFUchwała Nr XXVIII/392/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 roku"

PDFUchwała Nr XXVII/391/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXVII/389/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na dofinansowanie działalności Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora i dwóch łóżek szpitalnych

PDFUchwała Nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDFUchwała Nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 14 maja 2021 r. w części:

1. § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d w zakresie sformułowania: "powstające w gospodarstwach domowych tj. chemikalia, farby, środki ochrony roślin, świetlówki, żarówki" i poprzedzającego go przecinka uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), dalej jako "ustawa" w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ,(Dz. U. z 1997 r.,  Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",

2. § 4 ust. 1 pkt 1 lit.g w zakresie wyrazów: "dla opon z samochodów osobowych" oraz "na samochód osobowy" uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 i ust. 3a w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

PDFUchwała Nr XXVII/386/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVII/385/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Toszek na lata 2021-2024

PDFUchwała Nr XXVII/384/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 310/100 o powierzchni 0,4900 ha, km. 3, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL!G/00034408/4 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVII/383/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 31 marca 2021 r. według właściwości

PDFUchwała Nr XXVII/382/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

PDFUchwała nr XXVI/381/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVI/380/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXVI/379/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku

PDFUchwała Nr XXVI/378/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie

PDFUchwała Nr XXVI/377/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie

PDFUchwała Nr XXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku"

uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021r. w całości.

PDFUchwała Nr XXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021

PDFUchwała Nr XXVI/374/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2020 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb

PDFUchwała Nr XXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w całości.

PDFUchwała Nr XXVI/372/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek

PDFUchwała Nr XXVI/371/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku"

uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021r. w całości.

PDFUchwała Nr XXVI/370/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców działających na terenie Gminy Toszek za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

PDFUchwała Nr XXVI/369/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XXVI/368/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 r. na dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Toszek, tj. Szkoły Podstawowej w Kotulinie, Szkoły Podstawowej w Paczynie, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, Publicznego Przedszkola w Toszku

PDFUchwała Nr XXVI/367/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFUchwała Nr XXVI/366/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XXVI/365/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

PDFUchwała Nr XXVI/364/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFUchwała Nr XXVI/363/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFUchwała Nr XXVI/362/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2020 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2021

uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w części: w załączniku nr 7 do uchwały (Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Toszku na rok 2021) - tabela,  lp. 2, kolumna III, wiersz 3, pkt 2-4.

PDFUchwała Nr XXV/361/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/360/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/359/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/358/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0136 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/357/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 173/14, o powierzchni 0,0135 ha, km.9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037089/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/356/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 493/91 o powierzchni 0,0029 ha i 494/91, o powierzchni 0,0007 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00137611/2 z przeznaczeniem pod pojemniki na odpady komunalne, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/355/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1629/105, będącej własnością Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/354/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/201/2000 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego

PDFUchwała Nr XXV/353/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFUchwała Nr XXV/352/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Toszku

PDFUchwała Nr XXV/351/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/350/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/349/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2021

Wersja XML