Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za 2021 rok / Korekta/

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Toszek za I kwartał 2021 roku

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Toszek za II kwartał 2021 roku

PDFZarządzenie nr 0050.182.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za III kw. 2021 rok

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za 2021 rok
 

Wersja XML