Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Toszek

Dane podmiotu wnoszącego petycję: dane podmiotu składającego petycję zanonimizowano w związku z brakiem zgody na  ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Data złożenia petycji: 25 czerwca 2021 r.

Planowany termin rozpatrzenia petycji: 25 września 2021 r.

PDFpetycja złożona w dn. 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Toszek

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

PDFUchwała Nr XXXII/428/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Toszek

 

Wersja XML