Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu

PDFZarządzenie nr 120.68.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

PDFZarządzenie nr 120.67.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.66.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.65.2022 Burmistrza Toszka z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.64.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.63.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 12.62.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 czerwca 2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.62.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.61.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.60.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.59.2022 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.58.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2022 r.w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.57.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.56.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.55.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu maju 2022 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

PDFZarządzenie nr 120.54.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.53.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.52.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.51.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.50.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.49.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 maja 2022 r.w sprawie informacji o wyniku naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.48.2022 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Inspektora W Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.47.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.4.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członków Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”

PDFZarządzenie nr 120.46.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.45.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.44.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.43.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.42.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.41.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 kwietnia 2022 r.w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.40.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 kwietnia 2022 r.w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 120.39.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.38.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.37.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.36.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.35.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.34.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.33.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.32.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.31.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.31.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku z późn. zm.

PDFZarządzenie nr 120.30.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.29.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.28.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.27.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.26.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, |Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.25.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.24.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.23.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.22.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.21.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.20.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.4.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członków Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”

PDFZarządzenie nr 120.19.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.18.2022 Burmistrza Toszka z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.17.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.16.2022 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.3.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.15.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.14.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.13.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.12.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.11.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.10.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.9.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.8.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.7.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.6.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.5.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.4.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.3.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.2.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych

PDFZarządzenie nr 120.1.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń - marzec 2022 r. w związku z przypadającym w sobotę 1 stycznia 2022 r. dniem ustawowo wolnym od pracy - Nowym Rokiem oraz koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.
 

Wersja XML