Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola doraźna w związku z pismem z dnia 3.08.2011r. Śl.P.W.I.S. w Katowicach dot. toalet

PDFKontrola doraźna w związku z pismem z dnia 3.08.2011r. Śl.P.W.I.S. w Katowicach dot.toalet.

Wersja XML