Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.14.2022 z dnia 17 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFProjekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek


PDFZarządzenie nr 0050.18.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.14.2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.

 

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
 

Wersja XML