Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie uruchomienia stałego punktu bezpośredniej sprzedaży i handlu przez rolników

PDFPetycja w sprawie uruchomienia stałego punktu bezpośredniej sprzedaży i handlu przez rolników

Podmiot wnoszący petycję: dane podmiotu składającego petycję zanonimizowano  w związku z brakiem zgody na ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach).

Data złożenia petycji: 17.01.2022 r.

Status petycji:

PDFZawiadomienie oprzekazaniu części petycji (w zakresie pkt 1 i 4) według właściwości.

PDFUchwała Nr XXXVIII/490/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przekazania części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. według właściwości

PDFUchwała Nr XXXIX/493/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/490/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. według właściwości

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia przez Burmistrza Toszka części petycji ( w zakresie pkt 1 i 4 ) z dnia 9 marca 2022 r.

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia przez Radę Miejską w Toszku pozostałej części petycji ( w zakresie pkt 2,3,5 i 6 ) - zawiadomienie z dnia 24 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXIX/494/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. dotyczącej uruchomienia w mieście Toszek stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel przez rolników
 

Wersja XML