Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z kontroli problemowej zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku

Protokół z kontroli problemowej zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku. Zakres kontroli:

1.Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w przyjmowaniu skarg i wniosków.
2.Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dot.wydawania przez Burmistrza zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 
PDFPorotokół z kontroli problemowej zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku
Wersja XML