Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFUchwała

PDFPROGNOZA

PDF1.pdf

PDF2.pdf

PDF3.pdf

PDF4.pdf

PDF5.pdf

PDF6.pdf

PDF7.pdf
 

Wersja XML