Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2021

Sprawozdanie finansowe Urzędu

PDFRachunek Zysków i Strat Urzędu Miejskiego w Toszku za 2021 rok

PDFInformacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego Urzędu Miejskiego w Toszku za 2021 rok

PDFZestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Urzędu Miejskiego w Toszku za 2021 r.

PDFBilans Urzędu Miejskiego w Toszku za 2021 rok

PDFInformacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego Urzędu Miejskiego w Toszku za 2021 rok
 


Sprawozdania finansowe Gminy Toszek 

PDFBilans z wykonania budżetu za 2021 r.

PDFBilans gminy Toszek za 2021 r.

PDFInformacja dodatkowa do bilansu za 2021 r.

PDFRachunek zysków i strat gminy Toszek za 2021 r.

PDFZestawienie zmian w funduszu gminy Toszek za 2021 r.
 

Wersja XML